Банко П. Банков

  • Дата на раждане: 02 Юли 1936
  • Месторождение: Ловеч, България

Биография

Банко Банков е роден на 2 юли 1936 г. в Ловеч. Завършва Пълно средно смесено училище „Христо Кърпачев“ (Ловеч) като първенец на випуска със златен медал (1954) и със специалност промишлено и гражданско строителство в Инженерно-строителния институт, София (1960).

След дипломирането си е обектов ръководител при строежа на Комбината за цветни метали в Пловдив (1960-1962), нженер-конструктор при строежа на Нефтохимическия комбинат в Бургас (1962-1964), за което е награден е два пъти с Медал „За трудово отличие“.

По-късно е преподавател по строителна механика във Висшия инженерно-строителен институт. Специализира във Франция (1974-1975) и Полша (1988). Доктор на науките от (1975), доцент (1979) и професор (1991). Заместник-декан на Строителния факултет в Инженерно-строителния институт гр. София (1991-1994), ръководител на катедра „Строителна механика“ (1995-1999), ръководител на сцециализанти и докторанти по строителна механика.

Автор е на около 50 научни публикации, монографии и учебници по строителна механика. Член е на Съюза на учените в България, на бюрото на Националния комитет по теоретична и приложна механика, на редакционната колегия на списание „Строителство“.

Банко Банков е автор и на художествена литература. По време на следването си участва в литературния кръжок „Димчо Дебелянов“. Дебютира със сатирични стихове в в-к „Стършел“ и в-к „Студенстка трибуна“. Публикува първите си белетристични творби в сп. „Септември“ и сп. „Пламък“. През 1982-1988 г. е референт-редактор и член на Съюза на българските писатели. Сътрудничи на в-к „Литературен фронт“, в-к „Пулс“, в-к „Труд“, сп. „Отечество“, сп. „Съвременник“ и др.

Издания от Издателство "Весела Люцканова"