Напиши за този род!

Напиши за този род!, Bulgaria, 1995

“Напиши за този род!” - подканяха ме близки и познати, като имаха предвид рода, към който принадлежа.

Описание

А Анна Каменова принадлежи към Маджаровия род, пуснал корени преди 220 години и дал толкова големи българи. Родоначалникът Динчо Маджар, синът му Михаил, завърнал се от Русията със свещени книги и първи протомерей в Копривщица, неговият син Иван, търговец, хаджия и просветител, майката на Бенковски и самият Бенковски и още... следващият Михаил - вече посланик, публицист и писател, баща на Анна Каменова.

Историята на този род продължава. Осмото поколение на Динчо Маджар се слива с нашата съвременна младеж. Тепърва ще се изпълват новите й страници.