Пет истории за любовта

Beş Sevim Apartmanı, Bulgaria, Turkey, 2012

От авторката на "Червено време"!

Описание

Мине Сьоют отвежда читателите на романа „Пет истории за любовта“ в света на духовете, като че ли една дълга приказка се слуша, разказва, показва.

Един ден на улица „Пюртеляш“ котките накараха околността да стене със смразяващо кръвта мяучене.

На улица „Пюртеляш“ в сграда, наречена „Пет Севим“ се случваха странни неща. Зад завесите на петстайната, с пет прозореца сграда „Пет Севим“, в която живееха пет странни човека, престанаха да се случват странни неща. Дошлите от света на духовете написаха там пет странни истории.

Пардон, написаха шест истории.
Има още една за доктор Самими и неговия дневник.

Да видиш дневник насън е знак за това, че ще прочетеш хубава книга. Насън ако се види дневник или се чете „Пет истории за любовта“, вещае нещо добро, отваря душата и очите на читателя, той влиза в съня на момичета-духове.