Издатели. Пред портите на храма.

Издатели. Пред портите на храма., Bulgaria, 1994

Описание

Всяка прилика с действителни лица и събития е случайна.
А ако не е?
Истината, само истината, цялата истина... Понякога тя е последното нещо, което би ви се искало да научите. За себе си. За другите. За света.
А после?
Боже, пази автора!