Издатели. Игра без правила.

Издатели. Игра без правила., Bulgaria, 1995

Описание

"Този роман е за всеки от вас, който се занимава с бизнес, какъвто и да е той. Има само два вида - единия, който се води по правилата и другия, който се играе без правила. Героите, както и в живота ни, са печеливши и губещи, мошеници и почтени. Но защо ли китайците имат една мъдрост, че и успехът, и неуспехът, бедата и сполуката се бележат с един и същи знак? Романът ще ви провокира да си отговорите сами на този въпрос и още... в какво се състои щастието и кое е истинското богатство."

-Весела Люцканова