Мечти и страдания

Hayal ve Istırap, Bulgaria, Turkey, 2015

От перото на майстора на „чистата литература“ Селим Илери!

Описание

Турция на прага на Втората световна война...

От Принцовите острови с неговите развлечения и фриволности името му се носи от Йанъквади до най-закътаните кътчета на Йешилвади...

Еднопартийна власт, война, загубени идеали...

Медиха Фунда и Нихат Гирай „C една голяма любов предопределена да бледнее пред безмилостната буря на фашизма...“

Рецензии

„Въпреки дискусиите около тези романи („Твоя съм до смъртта“, „Мечти и страдания“, „Кафез“), те все още не са оценени достатъчно. А всъщност нуждата от такава оценка е много голяма, за да се разгадае политическия и социалния манталитет, засягащ литературата от този период. И тогава много от проблемите на Турция ще излязат наяве. Но по-важното е, че на читателя е представен роман, от време на време прекрачващ границите на жанра и насочен към рядко срещаните в турската литература езотерични структурни особености, постигнати от романиста - Селим Илери.“

- Хасан Бюлент Кахраман