Изграждане на благосъстояние

Building Wealth: The new rules, Bulgaria, United States, 1999

Описание

Няма съмнение, че се намираме в средата на прехода икономика, базираща се на знанието. Революционните технологии в микроелектрониката, биотехнологията, новите материали, телекомуникациите, роботиката и компютрите променят из основи правилата за изграждане на благосъстояние. Докато тези, нови индустрии се развиват стремително, досега съществуващите - като банковото дело и търговията на дребно-се трансформират до неузнаваемосг. В резултат възникна нова глобална икономика, която ще замени досегашните национални икономики.

От какво ще се нуждаят отделните хора, компании и цели държави, за да преуспеят в новите икономически условия на 21 век? Лестър Търоу твърди, че трябва да наблегнем на инвестициите във фундаменталните науки, образованието и инфраструктурата. Единствено ако се ангажираме със създаване на общо благосъстояние, ще разгърнем максимално възможностите за създаване и на лично благосъстояние.

ИЗГРАЖДАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО - е крайно необходимо ръководство за оцеляване и проспериране в икономиката на 21 век.