Съдбата обича смелите

Fortune Favors the Bold, Bulgaria, United States, 2008

Световният икономист, който предсказа финансовата криза още през 2003 г. и изходите от нея. Решителните действия сега могат да създадат глобална икономика без губещи!

Описание

Лестър Търоу твърди, че сега е моментът да направим глобализацията такава, каквато искаме да бъде - преди да е станало прекалено късно. Днес, обяснява той, се намираме на критично важен кръстопът в развитието на глобалната икономика. Можем да седнем и да чакаме да се развива както си иска, а можем и да "уловим момента" и да изградим икономически системи, които да сведат нестабилността до минимум, да позволят на страните от втория и третия свят да просперират, да защитят и увеличат американските интереси. Казано накратко, глобалната икономика, в която всички са печеливши.

В "Съдбата обича смелите", Търоу предлага задълбочен анализ на лошите страни на глобализацията и - по-важното - предлага решения. Занимава се с теми като:

  • Опасностите от рязкото намаляване на американския търговски дефицит и падане на долара.
  • Решаване на проблемите с нарушаване правата върху интелектуалната собственост.
  • Рестартиране на стагниращата японска икономика.
  • Как най-добре може да се помогне на неразвитите страни да влязат в световната икономика.
  • Реформиране на Световната банка и Международния валутен фонд.

По-нататък Търоу показва, че икономическият успех на Китай и Ирландия е пример, който могат да следват и други страни. Дори предлага да се създаде нова функция - „Главен служител по знанието" - която да помага на фирми и правителства да се справят в развиващата се икономика на знанието на 21-и век.

Глобализацията ще продължи, независимо, дали ни харесва или не. Преживяваме критичен момент. Пред нас има огромни предизвикателства, икономическото ни бъдеще е заложено на карта. „Съдбата обича смелите" е пътна карта и пътеводител към бъдещия просперитет.