Бъдещето на капитализма

The Future of Capitalism: How today's economic forces shape tomorrow's world, Bulgaria, United States, 2000

Лестър Търоу е известен в цял свят като водещ, експерт но икономическите въпроси. В "Бъдещето на капитализма" изследва основните сили, които създават икономическото неравновесие, и показва как да спечелим от днешния непрестанно изменящ се свят.

Описание

Подобно на бавно плъзгащите се котинентални плочи на земната повърхност, световните промени оказват влияние на икономическата игра с почти неуловими движения, които в крайна сметка имат огромни последствия. Според геологията преместването на плочите сьздава и разрушава цели континенти. Придържайки се към провокиращата аналогия на Търоу, магнитудът на описаните по-долу промени- „икономическите плочи"- не може да бъде пренебрегнат:

  • Преминаването на комунистическия свят към капитализма
  • Появата на индустрии, основани на изкуствения интелект
  • Променящата се демография
  • Истински глобална икономика
  • Липса на доминиращ политически или военен световен лидер

Трябва да се появи нов вид капитализъм, при който ключовият стратегически актив да бъде притежаването на умения, а не на физически капитал. Икономическият успех ще зависи от нашата готовност да правим социални инвестиции в инфраструктурата, уменията, образованието и знанията. Като използва конкретни примери от Америка, Япония и Европа, "Бъдещето на капитализма" оспорва и променя начина, по който разглеждаме икономическия гръбнак на днешния свят, и описва как промените ще повлияят на бъдещето.