Поглед в бъдещето

Flash Forward, Bulgaria, Canada, 2010

Една минута и четирийсет и три секунди, които промениха света.

Описание

Внезапно, без никакво предупреждение, всичките седем милиарда души на Земята изпадат в безсъзнание за почти две минути. Милиони умират, когато самолети катастрофират, хора падат по стълби и коли се сблъскват една с друга.

Но това е най-малкото предизвикателство пред оцелелите. По време на припадъка всички са надзърнали в собственото си бъдеще - и сглобяващата се мозайка от тези видения заплашва да повлияе необратимо на живота им.

„Поглед в бъдещето" е четвъртата среща на българския читател с Робърт Сойър - след „Терминален експеримент", „КК Старплекс" и „Четвъртото измерение".