Десет на минус девета

Десет на минус девета, Bulgaria, 2007

Последното изпитание пред човечеството е технологията, която борави с отделни атоми и молекули, подредени във всички мислими, физически възможни структури.

Описание

Последното изпитание е изпитание чрез изобилие. Изпитание чрез материално неограничена свобода. Изпитание - или изкушение? - е отмяната на смъртта като нещо задължително за всяко живо същество.

Хората вече не могат да останат същите, каквито са били преди.

Рецензии

Теллалов зарадва читателите си с уникалната история на "10-9" - поразителна технологична поема за предстоящата драма на свободния човек. Тук вече на всеки би станало ясно - пред нас е формиран талантлив научен фантаст в най-добрия вариант на понятието. Автор, пищеш с пълна отговорност и доказани научни реалии, без те по никакъв начин да увреждат литературния и емоционален градус на книгите му. Теллалов си остава страстен разказвач на човешките чувства...

- Атанас Славов