Нови издания

Ана и брегът на реката
Все ми е едно
Сините криле на любовта
Градината на земните удоволствия
 Джемил Шевкет бей и два изстрела в огледалния шкаф
Имиграции

Живот на ръба

Живот на ръба, Bulgaria, 1995

Всички ние го живеем този живот, но за всеки от нас той е жесток по различен начин.

Описание

„Нищо не измисляйте“ е посланието на А. П. Чехов. И в тази вълнуваща история за подставените лица, изтикани на предните линии в сенчестата ни икономика, нищо не е измислено.