Нови издания

Имиграции
Стръв
Ти си всичко
... А те изпълзяват нощем
Не е време за красиви истории
Кръвосмешения

Живот на ръба

Живот на ръба, Bulgaria, 1995

Всички ние го живеем този живот, но за всеки от нас той е жесток по различен начин.

Описание

„Нищо не измисляйте“ е посланието на А. П. Чехов. И в тази вълнуваща история за подставените лица, изтикани на предните линии в сенчестата ни икономика, нищо не е измислено.