Нови издания

Имиграции
Стръв
Ти си всичко
... А те изпълзяват нощем
Не е време за красиви истории
Кръвосмешения

Голямото будалкане

Голямото будалкане, Bulgaria, 1994

Описание

На теб, читателю, който обичаш истината и не се препъваш в нея, една човешка история, която ще те разтърси и ще ти покаже капаните и по твоя път. Написана с любов за Малкия човек, лишен от избор.