Нови издания

Ана и брегът на реката
Все ми е едно
Сините криле на любовта
Градината на земните удоволствия
 Джемил Шевкет бей и два изстрела в огледалния шкаф
Имиграции

Голямото будалкане

Голямото будалкане, Bulgaria, 1994

Описание

На теб, читателю, който обичаш истината и не се препъваш в нея, една човешка история, която ще те разтърси и ще ти покаже капаните и по твоя път. Написана с любов за Малкия човек, лишен от избор.